Grupa Działania

Po braku chętnego na funkcję Sołtysa w wyborach w dniu 22.05.2019r. zaproponowałem miszkańcom utworzenie Grupy Działania Szczytniki, wspierającej każdego Sołtysa i Radę Sołecką. Najważniejsze sprawy do zrobioenia w Szczytnikach umieściliśmy w kilku punktach:

Grupa Działania Szczytniki   - plan działania na 2019-2020

1. Poprawa funkcjonalności przystanku autobusowego tzn. podniesienie przystanku
   do poziomu zatoczki autobusowej).
2. Utwardzenie drogi ( płyty jumbo) w kierunku Imna posesji nr 36  i posesji nr 5
3. Wykonanie oświetlenia wg projektu z 2013r.  na granicy posesji ( Karol i wjazd do
    Hetmańskich) oraz przy Cmentarzu na granicy posesji nr 31.
4. Plac zabaw:
    -Renowacja uszkodzonych elementów placu zabaw
    -Konserwacja elementów placu zabaw
    - wyczyszczenie piasku z chwastów
    - Założenie wokół piasku folii zabezpieczającej przed dostawaniem się trawy
    - ogrodzenie placu zabaw.
5. Siłownia – konserwacja
6. Boisko – renowacja boiska – wyczyszczenie z chwastów oraz dosianie trawy.
7. Zamocowanie małych bramek do podłoża lub likwidacja ponieważ stanowią zagrożenie
    dla dzieci ( nie posiadają atestu)
8. Wiata – dokończenie wiaty – oraz posadzenie drzewek wokół wiaty.
9. Cmentarz:
    – dokończenie odnowy cmentarza – wykonanie chodnika z  polbruku ( lub eko kratką
      GeoSystem)
 od bramy do krzyża.
    - wykonanie ławeczek przy krzyżu – dokończenie.
10  Świetlica:
     - Wykonanie kuchni oraz WC w małej świetlicy.
     - reaktywacja pracowni komputerowej i tematycznej ( jeśli jest taka potrzeba)
     - przywrócenie spotkań tematycznych z ciekawymi ludźmi ( Różowa wstążeczka,
       Cukrzycy, Sędzia, przedstawiciele Policji itd.– lub innych wg zapotrzebowania mieszkańców)
     - zorganizowanie spotkania z Policją wg. zgłoszenia z 2016r w sprawie bezpieczeństwa
       mieszkańców Szczytnik.
     - Organizacja festynów i imprez okolicznościowych na boisku w celu integracji mieszkańców.
     - inne
11. Droga wewnętrzna:
    - Zamocowanie hopków zwalniających ( jak na Bema) wg. wniosku z 2015r ( złożonego
      przez mieszkańca) szczególnie  na wysokości placu zabaw oraz  przed zakrętem przy
      wjeździe do Szczytnik.
12. Droga zewnętrzna: Wyczyszczenie drogi z narośniętej trawy oraz wycinka krzewów z
      rowów. (takie akcje były już organizowane).
13. Przebudowa strony internetowej szczytniki.eu ( opłacanej z prywatnych funduszy JM Gaj)
      na której zamieszczane będą aktualne wiadomości ).
14.  inne wolne wnioski mieszkańców:
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
   
Aby to zorganizować potrzebna jest chęć współdziałania wszystkich mieszkańców Sołectwa niezależnie o uprzedzeń i poglądów politycznych.
Wszystkich chętnych  zapraszamy do działania.
         
                                                                                             Jolanta i Marek Gaj