Sołectwo Szczytniki

Sołectwo Szczytniki 
To piękna malownicza miejscowość otoczona lasami, terenami polnymi i równinami, usytuowana w odległości 14 km od Nowogardu, 15 km od Golczewa i 15 km od Płot , w sąsiedztwie sołectw: Grabin, Sikorki oraz Wołowiec.
Obecnie Szczytniki zamieszkuje ok. 123 osby, które na co dzień zajmują się przede wszystkim rolnictwem oraz usługami głównie leśnymi.Wieś tworzy specyficzny uporządkowany układ architektoniczno-przestrzenny w formie zabudowy zagrodowej oraz posiada znaczną część budynków  o charakterze zabytkowym i kulturowym.

Atrakcje wsi:
Kompleks rekreacyjno sportowy na ktorym jest:
Boisko sportowe
Plac zabaw
Siłownia na wolnym powietrzu
Wiata
Świetlica z dostępem do internetu WI-FI 
* Pracownia komputerowa zlikwidowana od 01.09.2014r. 
* Klub LZS Szczytniki
* Ochotniczą Straż Pożarną - Zlikwidowana przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę w 2015r w ramach konieczności dofinansowania w sprzęt innych strategicznych OSP znajdujących się przy obwodnicy Nowogardu.
* Lądowisko dla helikopterów - które miało być obsługiwane przez przeszkolonych strażaków z  OSP Szczytniki
* Kapliczkę w której odbywają się Msze Święte- zlikwidowana w 2015r  Kapliczka mieściła się w prywatnym budynku, który ze względu na fatalny stan techniczny musiał być rozebrany, ponieważ groził zawaleniem.
Mieszkańcy wystąpili do Pana Burmistrza  o przekazanie zlikwidowanej OSP Szczytniki na cele Sołectwa ( zrobienie tam kapliczki) zobowiązując się jednocześnie do remontu i ponoszenia kosztów we własnym zakresie.Niestety nie udało się. Argumenty Burmistrza: (to jest własność wszystkich mieszkańców Nowogardu i wyznawców innych religii również ) były nie do podważenia.
* Sklep spożywczy - zlikwidowany w 2018r. Najblższy sklep w miejscowości Truskolas ( 6 km)
* Okoliczne jezioro Imno ( żywiczne ) z miejscami biwakowymi.
 2 km od wsi jest jedna z większych w Europie hodowla kucyków
Myśliwego i wiele innych atrakcji
Piękne lasy dookoła a w nich obfitość grzybów, jagód i zwierząt. Oddalona od cywilizacji wielkomiejskiej wieś jest doskonałym miejscem wypoczynku dla wszystkich spragnionych ciszy i spokoju. Polne drogi i leśne dukty doskonale nadają się na wycieczki rowerowe.

Historia
Wieś została założonaona  w 1754 r przez Fryderyka Wielkiego, który sprowadził z Pomorza Szwedzkiego 8 kolonistów. Każdy z nich otrzymał w użytkowanie po 15 ha ziemi oraz wieloletnie zwolnienie z podatku. Pod koniec XVIII w. kolonia składała się się z 14 zagródd. Wieś rozwijała się  i posiadała sołtysa, pasterza i szkołę. W 1832 r. Mieszkańcy dokupili 6 ha lasu, a w Szczytnikach zamieszkiwało już 177 osób w 21 budynkach mieszkalnych. W XIX wieku w miejscowości istniały dwie cegielnie, cmentarz oraz leśniczówka Zagórz.Prawdopodobnie w Szczytnikach zamieszkiwał również kamieniarz, ze względu na miejscowy zabytkowy cmentarzyk ( nieczynny od 1952 roku do 2017r. ) i pozostałości kamienia nagrobkowego.

Zabytki
Budynki wpisane do rejestru zabytkow:
Budynek mieszkalny nr 2 - ryglowy - koniec XIX w.
Budynek byłej szkoły, obecnie budynek mieszkalny nr 36 - murowany - koniec XIX w
Cmentarz - brak daty powstania
Budynki mieszkalne nr 9,17,19,24,14,15,26,28,32,36 -murowane  ryglowe - XIX w.