Stowarzyszenie Szczytniki

 

  Stowarzyszenie "Szczytniki"
Luty 2008
1. Powstaje Społeczna Grupa Inicjatywna, by coś zrobić w Sołectwie Szczytniki. Pani Sołtys Donata Wlażlak i my JMG ( Jola i Marek Gaj- nowi mieszkańcy Szczytnik). Więc jako "samozwańcza" SGI zaczeliśmy działać. 
 
  .... a wszystko zaczeło się od światła:
  Spotkaliśmy się z Panem Burmistrzem Kazimierzem Ziembą w sprawie oświetlenia na  budynku świetlicy wiejskiej, oraz utworzenie w świetlicy pracowni  komputerowej z dostępem do internetu, a w dalszej perspektywie  stworzenie lokalnej sieci internetowej we wsi, pod hasłem "internet pod każdą strzechą"
  Spotkanie z Panią Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Błotna - Antonówka
na temat sposobu pozyskiwania środków Unijnych na projekty realizowane przez wieś.
  -Wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Goleniowie o wykonanie drogi utwardzonej obejmującej posesji 27,29,31 i cmentarz. oraz naprawę nawierzchni drogi do Szczytnik.  
  Aby to wszystko łatwiej zrealizować, zaproponowaliśmy powołanie Stowarzyszenia "Szczytniki"
   
  Zebranie organizacyjne Stowarzyszenia w dniu 29.02.2008r.  przy blasku światła, które obiecał Pan Burmistrz i zrobił w ciągu 2 dni
   
 
O1 O2
.
  ..i w tym świetle wiele się zakończyło..., ale nie wszystko!  
  Zebranie organizacyjne.
Entuzjazm....zapisujemy sie na listę członków założycieli tylko min 15 osób (zgodnie ze statutem). Jest wymagana lista chętnych do działania, więc ustalamy zebranie założycielskie Stowarzyszenia na dzień 14.03.2008  
14.03.2008 -
Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia.
Konsternacja, oprócz zaproszonego przedstawiciela Organizacji Pozarządowych z Urzędu Gminy Pana Cedro przybyło  , AŻ 6 OSÓB zadeklarowanych 15 członków założycieli... i młodzież zainteresowana tym co można zrobić we wsi!!!
Totalna klęska tych co się zadeklarowali. Stowarzyszenia nie będzie. Damy radę...wdrażamy plan "B".
z szacunkiem dla młodych