Plan odnowy miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Szczytniki
Przygotowany został przez Zespół Autorski firm konsultingowych: Prozped Consulting i TABUS, oraz pracowników Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. W opracowaniu przedstawiono wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w latach 2007-2013 r. W styczniu 2008 r. na zebraniu wiejskim został zatwierdzony przez mieszkańcóoacute;w oraz sołtysa Donatę Wlażlak i radę sołecką: przewodniczący: Zbigniew Karaś, członkowie: Renata Rybak, Marzena Radowska.

Planowane zadanie 
1. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia.
   - termin realizacji - IV-VI 2008r.
2. Budowa placu zabaw wraz z zakupem wyposażenia - termin realizacji -  VII-VIII 2008r.
3.Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego
- termin realizacji - III-VI 2009r.
4. Ogrodzenie nieczynnego, zabytkowego cmentarza
- termin realizacji - VIII-IX 2009r.
5.Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
- termin realizacji -2010 r. 
6.Budowa chodnika w centrum wsi
- termin realizacji - VI-VIII 2010r.   
7. Iinne nie ujęte w planie

Planowane kierunki rozwoju:
1. Rozwzwój funkcji turystycznej miejscowości w kierunku wyspecjalizowanych usług turystycznych (agroturystyka).
2. Dalsza modernizacja stanu infrastruktury technicznej i turystycznej podnoszącej atrakcyjność turystyczną miejscowości.
3. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości.
4. Podejmowanie działań promocyjnych, mających na celu przyciągnięcie do Szczytnik inwestorów oraz turystów
5. Rozwijanie działalności kulturalnej i rekreacyjno - sportowej.
6. Poprawa estetyki miejscowości.
                                     (na podstawie materiału żródłowego opracował  Marek Gaj)