Spotkanie założycielskie

 
Z dotacji od Pana Burmistrza Nowogardu, którą otrzymaliśmy w 2009 r . na dokończenie remontu świetlicy zakupiłem dla młodzieży aktywnej przy w/w remoncie: sprzęt sportowy: piłki do Siatkówki, Koszykówki, Piłki Nożnej, obręcze do Koszykówki i i inne drobiazgi. 
Ustaliliśmy, że zorganizuję spotkanie z Zarządem Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Prezesem Panem Janem Tandeckim, celem powołania LZS Szczytniki. Pomimo zastrzeżeń Pana Prezesa, udało się zorganizować takie zebranie założycielskie. 
Drużyna LZS Szczytniki godnie reprezentuje nasze Sołectwo zdobywająć puchary na spartakiadach.
W 2010r. planujemy zorganizowanie Spartakiady sportowej na nowym boisku.
 
LZS Szczytniki -zebranie założycielskie
W dniu 08.07.2009 r odbyło się spotkanie z Zarządem PZ LZS w NOWOGARDZIE  Panem V-ce Starostą Goleniowskim Tomaszem Kuliniczem, oraz Przewodniczcym Panem Janem Tandeckim, w celu powołania LZS SZCZYTNIKI
Na w/w zebraniu został wybrany przez młodzież Zarząd Klubu LZS Szczytniki
Przewodniczący- Andrzej Wożniak
V-ce Przewodniczący - Krzysztof Hetmański
Skarbnik - Sławomir Patyk
 
Skład drużyny LZS Szczytniki
NR
zawodnika
 Imię i Nazwisko
1  Damian Krzywański
2  Mateusz Pajewski
3  Łukasz Karaś
4  Daniel Krzywański
5  Grzegorz Owczarek
 6  Kamil Krzywański
 7  Krzysztof Hetmański
8  Cezary Owczarek
9  Krystian Karaś
10  Przemysław Mizera
 11  Patryk Rybak
12  
13  Adrian Rybak
14  Krystian Wlaźlak
15  Andrzej Woźniak