Stowarzyszenie Leader+

Stowarzyszenie Bezdroże Wsi w Goleniowie
 
Propozycje planu działania na lata 2008-2015 we wsi Szczytniki zgłoszone do Stowarzyszenia Bezdroże Wsi w Goleniowie, wg wzoru wymaganego dokumentu w/w Stowarzyszenia.
A. Promocja lokalnej aktywności, rozwój agroturystyki i turystyki, przedsięwzięcia edukacyjne:
   1  Utworzenie strony internetowej http://www.szczytniki.eu w celu:
    a. Informowania mieszkańców o kontaktach władz wsi z urzędnikami  Gminy oraz ocena skuteczności działania Gminy na postulaty zgłaszane przez mieszkańców.  
    b. Promocji okolic i walorów wsi w internecie
    c. Zamieszczenie lokalnej bazy informacji turystycznej i promocja  ciekawych miejsc w okolicy.
    d. Wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych.
    e. Utworzenie miejsc biwakowych i pól namiotowych na terenie wsi oraz   stworzenie zaczątków agroturystyki.
   2 Utworzenie w świetlicy pracowni komputerowej oraz szkolenia:
    a. obsługi komputera i korzystania z internetu.
    b. obsługi banków internetowych
    c. obsługi specjalistycznych programów zawodowych wg potrzeb mieszkańców wsi.
    d. Tworzenie stron www i grafiki kmputerowej.
   3   Na bazie kawierenki internetowej stworzenie lokalnej sieci LAN
   4   Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej:
    a. stołów i krzeseł lub renowacja i wymiana istniejących
    b. piłek i innego sprzętu sportowego dla młodzieży.
    c. brakującego wyposażenia świetlicy np. sprzętu grającego.
    d. regałów bibliotecznych w celu uruchomienia miejscowej wypożyczalni
książek dla dzieci i dorosłych.
    e. wyposażenie świetlicy w gry planszowe i inne dla dzieci młodszych
i starszych. 
   5   Remont wewnątrz świetlicy w tym wykonanie instalacji wod-kan i utworzenie WC oraz modernizacja oświetlenia i ogrzewania w małym pomieszczeniu świetlicy, które będzie przeznaczone na kawiarenkę internetową.
   6   Zamontowanie oświetlenia ulicznego przy wejściu do świetlicy.
       
B. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych:
   1   Przygotowanie terenu do ćwiczeń i zawodów młodzieży miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
   2   Mecze siatkówki i piłki nożnej na boisku
   3   Zawody sportowe i zabawy na boisku z okazji Dnia Dziecka, oraz
zabawy choinkowe dla najmłodszych w świetlicy  
   4   Majówki i rajdy rowerowe po okolicy z biwakiem i ogniskiem
   5   Gry i zawody  w ping-ponga w świetlicy
       
C. Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczek, pomników przyrody i innych, zakup i nasadzenia tradycyjnej roślinności:
   1   Renowacja i uporządkowanie miejsca wokół krzyża na rozdrożu. 
   2   Renowacja i uporządkowanie i zabytkowych nagrobków na miejscowym cmentarzu.
   3   Posadzenie żywopłotu przed swietlicą oraz roślin ozdobnych.
       
D. Odnowienie elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń oraz innych  obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu:
   1   Odnowienie elewacji budynków w celu zachowania oryginalnej historycznej zabudowy  wsi, która jako jedna z nielicznych zachowała swój oryginalnym klimat, a większość budynków uznano za zabytkowe w gminie Nowogard.
   2   Odnowienie dachów budynków- większośc posiada oryginalne niezmienione pokrycie dachowe  ( jedynie remontowane )
   3   Odtworzenie i remont istniejących ogrodzeń budynków.
     * Większośc budynków jest własnością Gminy
       
E. Inwestycje służące kultywowaniu i utrzymaniu tradycyjnych zawodów
i rzemiosła
   1   Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej,  która istnieje we wsi od dawnych lat, posiada własne tradycje, własny wóz strażacki, garaż, sprzęt podstawowy. Bierze udział w corocznych zawodach regionalnych. Szkoli regularnie młodych ochotników
   2   Zakup strojów i innego wyposażenia dla miejscowej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej.
       
F. Budowa i odbudowa małej infrastruktury turystycznej, miejsc wypoczynkowych, punktów widokowych i tras rowerowych :
   1   Wymurowanie z kamieni miejsca na ognisko, wykonanie stołu i ławek oraz wiaty na boisku przy świetlicy. Stworzenie miejsca o charkterze charakterze wypoczynkowym.
   2   Oznakowanie tras rowerowych po drogach polnych i leśnych dla  turystów rowerowych i pieszych.
   3

 

Przywrócenie do dawnej świetności stawów i grobli, utworzenie nowego miejsca rekreacji nad stawami:    
     a wykarczowanie zbędnych zarośli, pogłębienie i oczyszczenie z roślinności dna obu stawów i przywrócenie lustra wody.
     b postawienie ławeczek wypoczynkowych w pobliżu stawów.
       
G. Odnowa i rozwój wsi
   1   Odbudowa nawierzchni drogi dojazdowej do Szczytnik.
   2   Utwardzenie nawierzchni dróg dojazdowych nieutwardzonych.
   3   Budowa chodników we wsi.