Świetlica

Zaczynamy remont świetlicy
  Akcja złom
  Remont
  Pracownia komputerowa
  Remont dużej świetlicy
  Kuchnia i łazienka