Turystyka

Trasy turystyczne:
Szczytniki leżą na czerwonym szlaku turystycznym Łąk i dolin rzecznych w gminie. (mapa szlakóww z oznakowaniem ciekawych miejsc)
Szlak prowadzi nas przez główne doliny rzeczne środowiska malowniczych łąk i terenów podmokłych, siedliska wielu ciekawych gatunków ptaków. Doliny chronione są w ramach zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Dolina rzeki Sąpółnej i Dolina rzeki Wołczenicy Prowadzi po istniejących drogach i ścieżkach, również polnych i leśnych, stąd najłatwiej pokonać go na rowerze. Oryginalny opis trasy dotyczy startu w Nowogardzie. Mój opis dotyczy tego samego szlaku z tą ró;żnicą, że start jest w Szczytnikach. Ze Szczytnik kierujemy się drogą asfaltową w kierunku Wierzchów skręcając po ok. 1 km na Wołowiec drogą żwirową. Z Wołowca na południe jedziemy drogą na Orzysze i Lestkowo. Między Orzyszem i Lestkowem przejedziemy w bezpośrednim sąsiedztwie kilku użytków ekologicznych Zaskrońcowego Łozowiska (14), Rzekotkowego oczka (15) i Rzekotkowiska  (16), w niewielkiej odległości znajduje się też Grzebiuszkowe oczko (13). Z Lestkowa kierujemy się na wschód leśnymi i polnymi drogami do Żabowa przejeżdzając na trasie przez most na Gardomiance i dolinę Sąpólnej i w pobliżu Pijawkowego Oczka (18). Z Żabowa na wschód do Żabówka (dwa pomnikowe dęby szypółkowe) i do Konarzewa. W Konarzewie warto zobaczyć duży park podworski z ładnie zachowanymi alejkami i dużymi 14 pomnikowymi drzewami. Z Konarzewa drogą do Maszkowa ( 3- dęby szypułkowe)  przejeżdżając przez most na Sąpólnej. Z Maszkowa do Radosławia. Wokół Radosławia można zaobserwować ciekawe gatunki ptaków (derkacze i przepiórki). Z Radosławia kierujemy się do Nowogardu wzdłuż południowego krańca Szuwarów Nowogardzkich (38) do Karska. W Karsku warto zobaczyć obrośnięty bluszczem dąb szypułkowy oraz duży głaz narzutowy. Wyjeżdżając z Karska w kierunku Dąbrowy Nowogardzkiej zobaczymy jezioro Karsk, sztuczny zbiornik wodny z ciekawym ptactwem. Z Dąbrowy jedziemy do Grabina mijając po drodze Łozowisko Piaski i Mszar Piaski (12 i 11). W Grabinie skręcamy na betonówkę w kierunku północnym do Szczytnik, przejeżdżamy przez mostek na Wołczenicy i przez dolinę Wołczenicy dalej drogami leśnymi i polnymi dojeżdżamy do Szczytnik

trasa

(Opracowała Jolanta Gaj na podstawie broszury autorstwa Lecha Pietrzaka pt. ”Walory przyrodnicze gminy Nowogard Wydawnictwo Mantis 2007, ISSN 978-83-926182-0-1)