Pracownia komputerowa

Dzięki uprzejmości Burmistrza Kazimierza Ziemby Gmina fundnęła nam dostęp do internetu (neostradę). Sprzęt komputerowy załatwiłem za darmo od klientów
których osługiwałem informatycznie. I tak zaczeła żyć pierwsza pracownia komputerowa w wiejskich świetlicach w Gminie.
   
i1 i3
i6 i5
i8 i7
   
więcej zdlęć strzalka internet  
strzalka remont dużej świetlicy